Bedo Make Batik!


Milangkala “PR” anu ka-44 kamari mah kuring ngahaja datang da meunang ondangan husus. Mun ceuk Kang Kodar mah, aya buruh nangtung. Padahal tilu taun katukang mah tara pisan ngahadiran acara eta téh.

Lantaran acarana dina waktu gawe, asa pabetot-betot jeung kawajiban ngirim berita. Da geuning, teu dipérékeun. Mesin citak muter terus, koran ge tetep aya. Hartina punggawa-punggawa nu nyiar berita ge kudu terus gawe ngurililingan lembur jeung dayeuh.

Taun kamari, basa nampa ondangan milangkala ka-43, aya gerentes dina hate nitah entong dihadiran. Ari pek teh bener, aya kajadian anu teu disangka-sangka: panto Bendung Walahar jebol. Jaba basa narima info eta teh kuring keur aya di Kec. Majalaya anu jarakna teu kurang ti 30 kilo mah ka lokasi.

Dibaturan ku loper koran, ahirna kuring ngaberecet make motor ka lokasi. Nepi lokasi cai geus ngagulidag sakitu gedena. Untungna taya jalma anu marancing di lokasi eta. Tah, berita kuring eta teh jadi foto pangheulana nu ngahias koran “PR” penampilan baru. He he, taun ieu ge ningan, ping 25 Maret 2010 foto kuring aya deui di halaman hiji.

Tapi taun ieu mah, kuring ngahadiran acara milangkala “PR”. Saking riweuhna, kuring ngabelaan ngajorag toko baju neangan batik, lantaran dina ondangan aya tulisanana baju wajib teh: BATIK.

Sajentrena, kuring mah teu biasa make batik. Da dina pikiran biasana make batik teh ukur keur sare. Tah basa dititah kudu datang teh, kuring jadi riweuh. Nya berita can anggeus, nya geus kapeutingan. Kuring nekad weh, ngajorag toko raksukan. Padahal tinggal satengah jam deui, eta toko tutup.

Kuring kukurilingan kaditu kadieu, ningalian mode baju batik nu aya. Tapi kabeh modelna teh ngolot, da kuring mah teu rumasa kolot. Tungtungna mah bedo weh meuli batik. Dina pikiran, maenya geus jauh-jauh datang ka ondangan rek diusir deui pedah teu make batik. Asa kacida teuing. Bisa-bisa kuring gelut didinya.

Daripada dititah meuli batik, mending dititah make kabaya weh sakalian. Soalna mah geus pernah jeung boga ari kabaya mah. Kabaya kojo anu sok dipake teh nyaeta kabaya hiji-hijina urut wisudaan 10 tahun katukang. Masih keneh asup? hartina kuring teu ngagedean (*waduks!). Lamun kudu beda rupa mah, cukup weh make kabaya anu pun biang da anjeunna mah loba koleksina. Tah, kumaha mun taun hareup mah milangkala teh make kabaya? Pasti alus geura…(*he he…!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s