Angkot-angkot Reyot


Harita téh keur girimis, kuring masih nungguan angkot di sisi jalan. Sanajan aya angkot anu keur ngetem, asa haroream ngaringkang nyampeurkeunna. Mun disampeurkeun, engke kuring kabaseuhan tuluy hareeng. Riba nu aya! Teu bisa gawe atuh, he he…

Tah keur anteng nungguan, torojol hiji angkot nyampeurkeun. Di jero angkot teh taya penumpang hiji-hiji acan. Maklum weh da ari di lembur mah jam salapan peuting mah geus langka nu liar. Meureun bisi dirawel ku kunti, ha ha!

Si supir angkot make dudukuy luduh. Beungeutna teu katingali jelas da lampuna teu hurung. Ngan kumis weh anu jelas katempo tur herang ku kesang. Boa gara-gara deudeugan supirna, penumpang teh sarieuneun.

Tapi aya nu edun tah ti supir eta. Manehna jagoan nyekelan setir ku leungeun kenca wungkul. Ari leungeun katuhuna malah nyantel na panto. Sasakali eta leungeun katuhu teh nyawel kaca hareup.

Ari sanggeus ditilik-tilik, eta kaca hareup angkot teh euweuh pangbersih kacana. Jadi tiap kaca ibunan kahujanan, kudu dielap make pangbersih manual. Nyaeta diwiperan ku leungeun. Salain ti eta, panto angkot oge geuningan teu nyantel. Matak pantes eta leungeun katuhu supir teh siga nu rapet nyapit pantone da bisa ngagebray tuluy katembrag ku kendaraan lian.

Asa ku araraneh nya, dina jaman sakieu modernna, mobil kawas kitu masih keneh meunang kukulintingan di jalan. Nu jadi patanyaan, naha bisa? Atawa memang teu katalingakeun ku petugas pulisi atawa dishub?

Ceuk Pa Miftah Zaini, Kepala Dishub Karawang, kira-kira 50 persen angkot di Karawang teh geus teu pantes jalan. Nya teu boga susuratan, geuningan angkot teh langka diomean. Kebul anu kaluar tina kenalpotna hideung kacida. Sigana lamun kahirup teh hideungna alabatan haseup tina cempor.

Pasualan susuratan, supir angkot siga geus teu paduli. Pamikiranana, lamun ditilang ge beres ku duit. Enya kadang eta pamikiran aya benerna oge. Keur supir mah, nu penting bisa nyumponan setoran keur kadununganana. Model-model pamariksaan saperti uji emisi oge ukur formalitas wungkul, da tegoranna mah tara jalan. Buktina masih aya angkot anu reyot, anu pantesna aya di tempat rongsokan.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s