Pamingpin Bersih, Majukeun Maen Bal Indonesia


Salah sahiji sabab musabab tikusrukna maen bal Indonesia teh nyaeta ayana budaya mereskeun masalah ku duit. Ieu kaciri dina ramena isu sogok ahir-ahir ieu, nu nyieun kompetisi teu sehat deui. Keur ngabersihkeun tina praktek kotor samodel kitu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kudu dipingpin ku jalma nu bersih oge.

Siga dibewarakeun ku salah sahiji koran nasional, anu ngutip kecap ti urut pemaen nasional, Herry Kiswanto. Ceuk manehna, lamun taya pamingpin nu bersih mah, hese nungtaskeun praktek sogok-sogokan.

Pasualan duit, ceuk Herry, geus jadi pameulit dina tiap pertandingan maen bal nagri urang, utamana ngadeukeutan wanci pamilihan Ketua PSSI anyar. Ti mimiti pamilihan, geus pahibut soal duit. Mun geus kitu, salila ngajabat, pasti ngan ukur mikiran duit.

Anu nampa duit oge, nyaeta pangurus kleub jeung pangurus daerah, milu salah. Mun siga kieu, nepi ka iraha oge, dunya maen bal di nagara urang moal maju-maju.

Herry nyebutkeun mun rek nartibkeun praktek sogok eta kudu dilarapkan aturan anu tegas. Basa jaman Ketuan PSSI-na Kardono, praktek model kitu teh geus ngerelep. Sabab, aturanna tegas.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s