Roy Marten Kadua


Imam S. Arifin katangkep deui? Karunya nya kulawargana pas ngadenge berita eta. Asa teu kapok-kapok. Imam teh bisa katelah Roy Marten kadua da nepi dua kali tigebrus kana liang nu sarua.

Maca dina koran, alesan manehna make deui sabu-sabu teh cenah karak ngajaran deui. Sigana manehna teu diajar ti pangalaman katukang. Boa-boa manehna malah leuwih pinter diajarna basa di bui.

Wajar lamun pamajikanana milih papisah tibatan rajet hate ningali kalakuan salakina. Kalakuan teu baleg Imam lain ukur ngerakeun kulawarga tapi oge nyiksa lahir batin kulawargana. Kacipta stressna budakna pedah dipoyokkan wae ku babaturanana akibat kalakuan bapana. Meureun na pikiranna, mending boga bapa lain artis dari pada dieera siga kitu.

Nepi ka ayeuna kuring masih teu ngarti ku gaya hirup kaum artis. Tempo weh sabaraha loba artis anu tijongklok ka penjara leuwih ti sakali gara-gara kalakuan nu sarua. Naha lantaran panghasilan nu gede kadon nyieun maranehna leuwih kaweur?

Asa teu ngarti…*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s