Karcis Kiriting


Heuheuy deudeuh, karunya teuing eta tukang jaga karcis di Stadion Singaperbangsa basa pertandingan Pelita Jaya ngalawan Persiba Balikpapan. Sanajan stadion pinuh ku nu nongton, tapi karcis nu kajual geuningan saeutik. “Ieu mah aya nu ‘maen’ deui sigana. Ngajarual karcis kiriting,” ceuk salah sahiji tukang jaga karcis.

Nu disebut karcis kiriting nyaeta karcis urut anu dijual deui ku calo. Karcis-karcis eta asalna tina karcis anu teu disoehkeun basa nu nongton rek asup ka stadion. Ku oknum nu jaga panto, eta karcis urut diputerkeun ka calo. Hargana mah angger di kelas calo mah dua puluh lima rebu perak. Padahal harga karcis aslina mah ngan lima belas rebu perak.

Praktek karcis kiriting téh sabenerna geus pernah kaambeu ku panitia. Sanggeus kapanggih, kabeh pagawe nu jaga panto digaranti. Sakali-dua kali pertandingan mah aman. Euweuh peredaran karcis kiriting. Tah, karak pertandingan tadi peuting eta praktek karcis kiriting aya deui.

Sanajan klub Pelita Jaya anu Abu Rizal Bakrie, ari masalah karcis mah teu asup ka Pelita Jaya. Hasil pangjualan karcis asupna ka pamarentah daerah. Tah kalakuan-kalakuan siga kieu anu bisa nyieun kaributan di stadion, panggorengna bisa ngambrukkeun stadion kusabab stadion teu sanggup nampung loba teuing penongton. Kakuatan stadion sorangan bisa nampung 10 rebu jalma, tapi ari karcis nu dijual mah teu leuwih ti 7.700 karcis. Tah gara-gara urusan karcis kiriting, tempat biasana kuring ngaliput ge pinuh penongton biasa.

Tuluy kamarana patugas pangamanan? Sigana téh patugas pangamanan ngan “ukur gawe”. Nu penting hadir, ngabsen, menta dahar, pas anggeus nyokot honor. Padahal ayana pertandingan kieu téh naekkeun gengsi daerahna. Teu cara basa aya pertandingan gede, patugas pangamanan embung nyokot rasiko aya nu kaributan. Dipilih weh pertandingan euweuh penongton, bari hasilna mah angger: nu gelut mah aya wae.

Sabenerna nempo pertandingan bola téh bagian tina hiburan keur masarakat. Nempo maen bal bisa nyieun jojorowokan, ngaleupaskeun kakeuheul. Bisa ngaleungitkeun stress, matak masarakat daek mayar mahal nepi ka meuli karcis ti calo oge. Tapi ari kanyataanna, nu pikiran ukur duit ku oknum-oknum téh maen bal urang moal maju-maju. Jadi miluan Piala Dunya téh memang ukur implengan weh satungtung kabeh pihak taya nu sadar!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s