Jambret Freelance


Maca koran Warta Kota kamari aya ku ngeunah seuri. Nepi ka manggihan istilah “jambret freelance” eta jelema, saking ku sieunna diteunggeulan ku masarakat. Da nyebut alesan ekonomi mah geus teu usum meureun.

Sebut weh ngaranna Iim, umurnya karak 21 taun. Lagana mah hayang gaya bobogohan teh sigana. Make acara dahar duaan dicaangan lilin tea alias candle light dinner. Tapi, modal kere!

Saking hayang katangar ku kabogohna, Iim geus mereketkeun niat poe Minggu (28/3) kamari kudu meunang duit. Iim nangkring make kareta mesinna di Jln. Latumeten deukeut waduk Empang Bahagia, Grogol. Pipikiran Iim, susuganan aya anu apes ngaliwat, mawa rijki keur manehna.

Teu lila ngaliwat Fely jeung Marsela anu make kareta mesin oge. Marsela anu dibonceng Fely, nyolendangkeun kantong leutik. Ngangseu eta dua awewe korban empuk, Iim langsung beraksi. Dihurungkeun kareta mesinna, digas tuluy nyalip kareta mesin. Leungeun Iim gesit nyamber kantong Marsela.

Sanggeus hasil, Iim ngagas beuki tarik. Harepanana, korbanna moal ngudag. Iim salah. Fely jeung Marsela nekad ngudag make kareta mesinna. Duanana jojorowokan, “Maling! Jambret!”.

Iim tuluy ngebut, tapi kapegat ku masarakat anu ngadenge jorowokan Fely katut Marsela. Masarakat anu ambek tuluy neunggeulan Iim. Basa keur diteunggeulan, Iim ngabela diri.

Ceuk Iim, manehna karak dua kali ngajambret. Eta oge butuhna keur bobogohan. “Kuring mah ukur jambret freelance, da teu eksis di dunya perjambretan,” heuheuy..tapi angger weh diteunggeul mah nya diteunggeul.

Basa dibuka kantong anu dijambret teh eusina ukur sapuluh rebu. Wah, nu kieu mah lain untung atuh, da biaya ngubaran jontorna ge leuwih ti saratus rebu.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s