Tukeur Torog


Di hiji warung kopi ngumpul lima lalaki kolot. Aya pulisi, pemborong, guru, wartawan, jeung pangurus olah raga. Lalaki ieu téh keur ngaromongkeun soal katangkepna si Gayus di Singapur. Si pulisi ngomong asa ku ngeunah nya si Gayus, geus maok duit masarakat, ditangkepna make dikawal sagala.

Ceuk si pulisi, padahal gajihna téh 12 juta perak. Tapi naha meni sarakahna kacida. Ngabandingkeun jeung manehna anu gajihna ukur 3 juta perak ngan ukur dina slip gaji. “Dipotong hutang mah angger weh nu katampana ngan 600 rebu perak. Jaba rek tulip-tilép gé hesena kacida,” ceuk si pulisi.

“Sarua uing ge, geus puguh mah ngan ngahonor tapi rambay ku hutang,” si guru mairan.

“Lamun urang-urang boga duit lobana siga duit si Gayus, rek dikumahakeun cing?” si wartawan nanyakeun.

Atuh patanyaan eta langsung ditembal ku si pemborong. “Uing mah rék tukeur torog pamajikan weh.”

“Sarua urang ge ari kitu mah,” si pulisi pipilueun.

Tukeur torog hartina teu beda ti tukeur tambah. Maksudna mah nukeuran pamajikan kanu leuwih alus, he he!

Si pulisi ngajelaskeun yén pamajikan anu lintuh téh cicirén pamajikan anu dibobodo ku salakina. Tapi pamajikan nu begang, cicirén salakina jujur. Tah mun boga duit saloba Gayus mah, si pulisi bisa boga pamajikan tilu ge pastina répéh. “Da kacukupan kabutuhanana,” ceuk si pulisi.

Si pangurus olah raga anu tadina jempe, milu mere pamadegan soal eta. Ceuk manehna, ari boga pamajikan bass cawel mah hésé kaluar ti imah. Maksudna omongan éta keur nyindiran ka si pemborong anu pamajikanana lintuh siga Pretty Asmara tur galakna kacida.

Geus teu aneh mun ngajangjian papanggih si pemborong mah teu bisa ti beurang. Manehna kudu ngabaturan atawa nungguan heula toko pamajikanana. “Mun teu kitu heula, bisa-bisa sare di mesjid,” bari nyakakak téh panonna ngadelék ka si pemborong.

Si pemborong sigana hoream nembalan omongan sobatna. Manehna rumasa. Sangkilang pada nyindir ge, manehna mah teu kecét-kecét. Nempo babaturanana cicing wae, nu lian ge caricing bari ngalamunkeun tuker torog pamajikan meureun. Keur jempling-jemplingna tur anteng ngaralamun, si pemborong ngageureuwahkeun.

“Hayu urang tukeur torog,” antugna téh kabeh babaturanna labuh tina korsi da reuwas.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s