Hawek ku Pansus!


Belewer rimot dialungkeun ku Mang Juhe kana korsi. Pamajikanana, Embi Uha reuwas. Asa teu pupuguh salakina ojol ambek-ambekan. Padahal tipi téh barang anu dipupusti ku Mang Juhe.

“Keuheul uing mah Embi?” bari ngagubragkeun tonggongna kana sarandean korsi.

Embi Uha nyampeurkeun ngadeukeutan salakina. Manehna haying nyaho perkara naon anu nyieun salakina keuheul. Embi Uha sieun sanggeus rimot jadi korban, bisa-bisa tipi ge dibalangkeun ku Mang Juhe.

“Ari dina uteuk wakil rakyat téh naon eusina? Ukur pansus jeung pansus. Siga nu euweuh pagawean deui. Lain eta mah geus diceukeul ku pulisi. Meni hawek kitu, gup gap kaditu kadieu,” ceuk Mang Juhe.

Dua poe ieu Mang Juhe jeung Embi Uha karak nyicingan deui imahna anu geus saminggu leuwih ditinggalkeun kusabab kakeueum mudalnya Citarum. Basa cai geus root, duanana balik ka imah. Nyaan cai geus root, tapi pék téh nyesa keneh leutak nepi kandelna leuwih ti 25 senti. Leuwih ti tilu poé Mang Juhe jeung Embi Uha nguyek ngerukan eta leutak.

Kaayaan di sawah Mang Juhe gé teu jauh beda. Paréna tigalubrag ngahiji jeung leutak. Padahal éta paré téh rék diala saminggu deui. Beuki handeueul hate Mang Juhe. Keur melak éta pare, duit sesa panen musim saacanna gé kurang keneh. Kapaksa Mang Juhe ngagadekeun kareta mesinna. Keur melak, Mang Juhe beak 3,5 juta perak. Tina modal sakitu téh paling meunang bati keur sapopoé da kudu nabung keur melak deui.

Tiap usum hujan, Mang Juhe ngan ukur ngusap dada kusabab manehna geus apal sawah jeung imahna pasti kakeueum deui. Pamarentah ukur jangji jeung jangji rek ngabenerkeun sumberna, bari jeung tiap tahun kakeueum jeung kakeueum deui. Paling alus, pamarentah ngajangjikeun rek mere binih gratis bari jeung kudu nungguan sababaraha bulan.

“Embi, naha wakil rakyat téh teu kapikir nyieun papansusan keur nguruskeun banjir? Maenya urang kudu paeh kakeueum heula karek nyieun eta pansus. Aya beuki lieur mikiranana. Mamang mah jadi kaduhung milihna ge,” bari ngarahuh, Mang Juhe nutupan beungeutna make ramo.

Embi Uha oge ngan ukur bisa unggeuk-unggeukan bari ngahelas. Embi Uh amah ukur bisa ngadengekeun kasusah salakina da sarua ngarasakeun.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s