Jam Pamulung


Jam nu ngagantung dina tembok kamar kuring teh asa ngeunah katempona. Unggal rek peureum jeung beunta, ngan ukur eta jam nu ditingali pangheulana. Mun teu yakin ku anu ditunjukkeun jarum jam, kuring nyampeurkeun. Di kadeukeutan eta jam teh disidik-sidik, bisi geus ngaco deui.

Tapi tisaprak eta jam aya di kamar kuring, tara aya carita jarum jamna mogok ngalengkah. Ngahaja ku kuring dipasangkeun batu batre anu pangmahalna di kelasna. Anu dina iklan mah bisa ngahirupan boneka anu mawa drum band mangpoe-poe.

Sabenerna eta jam teh meunang pamulung ti ruang dines sosial. Tiap ka rohangan eta, tiap nilik-nilik eta jam, teu weleh angkana sarua bae. Singhoreng batu batre eta jam geus paeh. Teu diganti-ganti ku ngawasa di rohangan eta. Tungtungna eta jam ngan jadi hiasan wungkul. Bari jeung teu mantes.

Hiji mangsa, bari gogonjakan, kuring nyindir nu ngawasa rohangan. Ceuk kuring, lamun emang eta jam geus teu kapake, keun weh dipulung ku kuring. Si pangawasa rohangan ngaenyakeun. Teuing heureuy, teuing nyaan, eta jam langsung diturunkeun ku kuring dina pakuna. Tuluy dibungkus make kertas koran jeung kantong keresek, saacan nu merena ngarobah niatna.

Si pangawasa rohangan ngan ukur olohok ningali kalakuan kuring. Sababaraha poe ti mangsa eta, kuring ngalongok deui ka rohangan eta.

Di paku anu sarua pernah dipasangkeun jam anu dipulung ku kuring, aya jam anu percis modelna jeung jam anu baheula. Apal kuring rek nanya, si pangawasa langsung ngajawab yen eta jam ge meunang mulung ti bank. Harrrrr! Sarua tukang pulung ningan.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s