Ngeclok ka Rentenir


Ti isuk Mang Onal ukur sidaweung di dipan hareupeun imah. Leungeunna teu eureun ngalintingan bako make pahpir. Geus sampurna jadi udud, dirongkong korek api tina saku kenca calana pangsina. Tuluy dicekeskeun eta korek, seuneunna diantelkeun kana tungtung bako. Bari nyeuseup rook, Mang Onal ngalamun.

Na pikiran Mang Onal, bener kecap akina yen kahirupan nagara urang meureun leuwih maju mun baheula milu Walanda. Nyatana anu jaradi veteran mela nagara, nasibna ukur nampa duit pangsiun opat ratus rebu perak. Bari jeung hese kacida nguruskeunana. Tapi, jalma anu milih milu Walanda kalahkah meunang pangkat alus basa Walanda serah sumerah ka Jepang.

Kahirupan veteran, ceuk Mang Onal, teu beda jeung kahirupan patani. Dua minggu katukang, Mang Onal geus nyipta-nyipta rek nganjuk kareta mesin. Duit panjerna tina hasil ngajual pare hasil panen. Eta implengan asa nyata bari ningali pare nu geus semu koneng jeung bareuneur. Tada teuing bagjana Mang Onal da hasil panen musim ieu mah bakal mucenghil.

Tapi eta implengan ahirna kabawa palid ku cai banjir ti Citarum. Parena kakeueum. Teu bisa kapuluk deui. Mang Onal aral kacida kusabab keur melakna ge, ngeclok heula ti rentenir. Manehna ngajangjikeun rek mayar tina hasil panen. “Boboraah keur kareta mesin, keur mayar hutang ge suwung,” gerentes hatena.

Hawar-hawar manehna inget deui kana kecap menteri pertanian anu rek naekkeun harga gemuk. Ceuk si menteri, ditaekkeun nepi ka lima puluh prosen ge petani moal rugi da katulungan ku kanaekan harga pare sapuluh prosen, Januari kamari. “Lamun ditaekkeun harga gemuk lima puluh prosen, paling ukur nambahan ongkos produksi 150 rebu perak. Sedengkeun, tina kanaekan harga pare sapuluh prosen, patani geus meunang kauntungan sajuta perak tina sahektar. Jadina untung aya keneh sesa 850 rebu perak,” cenah.

Hanjakal, ceuk Mang Onal, si mentri lain patani. Mun boga sawah ge lain manehna anu ngagarap. Jadi manehna teu ngarasakeun kumaha hesena neang modal keur meuli binih, muruhan nu ngawuluku, sewa traktor, jeung nu melakna. Can deuih meuli obat semprot. Pangaluaran manglipet mun pare diserang hama. Geus kitu rek panen banjir, mun kapuluk ge hargana jauh tina harga pamarentah. Can deui mikiran ngarasikoan anak-pamajikan.

“Ayeuna mah kumaha brehna weh.,” ceuk Mang Onal bari cengkat tuluy mawa sapedah, ngajugjug imah rentenir.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s