Dayeuh jeung Lembur


Cenah, panyakit urang dayeuh jeung lembur teh aya bedana. Pasti atuh nya embe mah beda jeung kuda. Isss..heureuy eta mah. Maksudna kieu, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, DrPH, MPH di MRCCC Siloam Semanggi, Kemis (7/7/2011), ngawawarkeun yen aya bedana panyakit urang dayeuh jeung lembur teh.

Dina umur 45-55 taun, aya tilu panyakit nu ngabedakeunana. Kahiji, panyakit anu sok narajang urang dayeuh nyaeta stroke, diabetes melitus, jeung jantung iskemik. Kadua, urang lembur mah panyakitna tuberkulosis (TB), stroke, jeung hipertensi. Tah keur umur 65 taun mah panyakit urang dayeuh jeung lembur teh sarua, nyaeta stroke katut hipertensi.

Anu jadi cukang lantaran panyakit eta terus nambah jumlahna, kurangna ngadahar bungbuahan (94%), kurang olah raga (48%), ngaroko unggal poe (35%), jeung nginuman alkohol salila sataun (4,6%).

Dina taun 1995, angkana terus nerekel. Anu maot taun eta nepi ka 41,7%. Taun 2001, naek deui jadi 49,9%. Pangluhurna dina taun 2007 nepi ka 60%.

Tah kukituna, rek urang dayeuh atawa urang lembur, hayu ah sing sararehat nya.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s